Doli në qarkullim libri “Krahë të bardhë”

TË DHËNA RRETH LIBRIT:

Titulli i librit: Krahë të Bardhë

Autore: Shaha Hyseni

Redaktor : Arsim Jonuzi

Lektor: Arsim Jonuzi

Reaktorë teknik: Naser Fera

Përgaditje kompjuterike: Focus Pro – Shkup

Shtypi: Focus Print- Shkup

Tirazh: 500 copë

ISBN:  978-608-4634-11-9

Data e botimit: 28.05.2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s